Change Lingerie

Change-stock photo2

Change Lingerie valitsi Rainmakerin yhteistyökumppaniksi työnantajakumppanuuspalvelussa. Tällä hetkellä myymälöissä työskentelee jo noin 100 erikoiskaupan myyjää. Rainmaker auttaa rekrytoimaan parhaat tiimit – myymälänhoitajat, vastuumyyjät ja myyjät – myymälöihin sekä huolehtii työsuhteiden hoidosta ja velvoitteista. Yhteistyön myötä Change Lingerie voi keskittyä oman liiketoiminnan kehittämiseen Rainmakerin huolehtiessa työntekijöiden tyytyväisyydestä koko työsuhteen elinkaaren ajan.

”Hyvä henkilöstö on ydinliiketoimintamme kantavia pilareita. Avoin yhteistyökulttuuri Rainmakerin kanssa on antanut hyvän pohjan rakentavalle ja hedelmälliselle yhteistyölle. Tätä tarvitaan, kun yhteistyön perustana on henkilöstö.”

– Marjo Topi, Change Lingerien maajohtaja.