Mikä tekee tiimistä loistavan?

Eri aikakausilla on erilaisia kollektiivisia tapoja rakentaa menestyvä tiimi. Vuosituhannen vaihteen kovan kasvun aikakautena oli vallalla ajatus, ”first what, then who” eli tärkeintä on valita oikea suunnitelma ja siihen pelaajat.

2010 -luvun vaihteessa alkoi individuaalimpi ajattelu nostaa päätään. Tunnistettiin, että erilaisilla ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja kun laitetaan riittävästi vahvuuksia yhteen, tule hyvä. Jim Collins kiteytti ajatuksen fraasiin; ”Get the right people on the bus”.

Viimeisten parin vuoden aikana tiimitutkimuksen kärjessä on kulkenut Google, joka lähes rajattomien resurssiensa ansioista on panostanut valtavasti tiimien toiminnan ymmärtämiseen. Myös Google lähti liikkeelle olettamuksesta, jonka Jim Collins oli sanoittanut. Eli he luulivat tietävänsä tiimin rakentamisen kaavaan. Pari huippuälykästä, yksi ekstrovertti, yksi koodaajaguru sekä yksi tohtoritasoinen osaaja ja voilà, siinä on menestyvä tiimi.

Heidän omien sanojensa mukaan; ”We were dead wrong”.

Tutkimus paljasti hyvin nopeasti, että; ”Who is on a team matters less than how the team members interact, structure their work, and view their contributions” .

Tärkeintä tiimin menestymiselle ei siis niinkään ole yksilöiden osaaminen, vaan se kuinka tiimi kommunikoi keskenään.

Psykologinen turvallisuus ja kommunikaatio

Yhtä yllättävää oli koko tutkimuksen lopputulema. Kun kaikki tiimin menestykseen vaikuttavat asiat koottiin yhteen, ylivoimaisesti kaikkein tärkeimmäksi asiaksi nousi psykologinen turvallisuus. Psykologinen turvallisuus lähtee ensisijaisesti kommunikaatiosta. Siitä, että jokainen kokee tulevansa kuulluksi ja hyväksytyksi.

Kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemukseen vaikuttaa merkittäväsi yksilön temperamentti. Kommunikaatio-ongelmat johtuvat yleisimmin siitä, että erilaisen temperamentin omaavat ihmiset kommunikoivat itselleen luontaisella tyylillä ja toinen ihmisen tulkitsee tämän käyttäytymisen oman luontaisen käyttäytymistyylinsä mukaisesti ja sitten ollaankin jo ongelmissa.

Parempaa kommunikaatiota

Emme kuitenkaan ole tuomittuja oman temperamenttimme sisään, vaan erilaisia luontaisen käyttäytymisen malleja opiskelemalla voi jokainen yksilö nähdä oman tyylinsä vahvuudet ja luonnollisesti myös heikkoudet. Oman käyttäytymisen ymmärtäminen on taas avain siihen, että voi ymmärtää erilaisuutta. Kommunikaatio paranee merkittävästi ja psykologisen turvallisuuden kokemus lisääntyy, jos jokainen kiinnittää huomioita erilaisuuteen ja ennen kaikkea siihen, kuinka erilaisuus aiheuttaa erilaista käyttäytymistä ja reagointia. Me ihmiset olemme nopeita oppimaan ja ymmärtämään jos vain saamme riittävästi informaatioita luontaisen käyttäytymisen syistä ja motiiveista.

Tässä kohtaa korostuu moderni johtajuus. Johtajan tehtävänä ei ole vain näyttää suuntaa, vaan rakentaa parempaa kommunikaatiota. Parempi kommunikaatio johtaa vääjäämättä syvempään luottamukseen ja luottamus taas on, esimerkiksi Patrick Lencionin mukaan, menestyvän tiimin tärkein yksittäinen rakennusaine. Hyvä johtaja siis, ei pelkästään suvaitse erilaisuutta, vaan rakentaa ymmärrystä erilaisuuden syistä ja seurauksista.

Nykyaika, itseohjautuvuuden ihanteineen on myös kyseenalaistanut esimiehen roolia. Tarvitseeko moderni asiantuntija enää esimiestä, vai onko koko ajatus esimiehestä jo aikansa elänyt myös muussakin kuin sukupuolittuneessa merkityksessä?

Googlen tutkimukseen palatakseni, he toteavat; ”Data quickly revealed that managers did matter. Teams with great managers were happier and more productive”. Eli esimiestyöllä on todellakin merkitystä. Kunhan se kohdistuu ensisijaisesti psykologisen turvallisuuden lisäämiseen.

 

Mika Aittamäki

Mika näkee asiat toisin. Rohkea organisaatioanarkisti näkee potentiaalia siellä missä muut näkevät resursseja. Siiloutumista ja organisaatiokaavioita hyljeksivä filosofinen ajattelija ja johtaja kokoaa nopeasti kokonaiskuvan pienistä palasista ja kiteyttää sen muutamaan lauseeseen. Jos arvostat rehellistä ja suoraa puhetta sekä uskallat altistua keskustelulle, kutsu Mika mylläämään ajatusmaailmaasi

Lisää artikkeleita käyttäjältä Mika Aittamäki

Haluatko uusia ajatuksia sähköpostiisi?

Hienoa! Alla olevasta painikkeesta pääset tilaamaan uutiskirjeemme, joka ilmestyy muutaman kuukauden välein.

Tilaa tästä!

Etsimme ehkä juuri Sinua. Tositarkoituksella.

Ei ole erityisen tärkeää, mitä sinä olet tehnyt ja missä. Kiva jos olisit asiakkaiden kanssa työskennellyt, ehkä myynnissä tai jossain läheisessä roolissa. Loppujen lopuksi sekään ei ole niin tärkeää.

Ennenkaikkea haluamme kuulla mistä sinä unelmoit ja miten sinä kukoistat. Se kiinnostaa.

Laita meille viestiä, me soitamme sinulle.

    Hyväksyn tietojeni tallentamisen yhteydenpitoa varten