Millä sanoilla teidän yrityksessänne puhutaan? Ja miksi sillä on merkitystä?

Esimies, alainen, työntekijä, tiimiläinen. Ihan tavallisia yrityksissä käytettäviä sanoja yrityksen jäsenistä. Heimo, perhe. Ei niin tyypillisiä yrityksen jäseniä kuvaavia sanoja. Yrityksessä käytettävät sanat kertovat kuitenkin paljon siitä, millaisessa yrityskulttuurissa työskennellään.

Ihmiset hahmottavat ja jäsentävät ympäristöään ympärillään käytettyjen sanojen mukaisesti, sekä antavat samalla asioille erilaisia merkityksiä. Se, miten ihmiset tulkitsevat ympäristöään vaikuttaa heidän ajatuksiinsa, tunteisiinsa, ja toimintaansa. Ihmisten tulkinnat ja kokemukset tilanteista ovat omanlaisiaan. Ja keskenään samanarvoisia.

Tulkinta johtaa toimintaa

Jokaisessa yrityksessä, jossa mietitään, millä keinoilla yritys menestyisi entistä paremmin olisi syytä olla myös kiinnostuneita siitä, miten työntekijät tulkitsevat ja kokevat työympäristönsä. Yrityksessä käytettävillä sanoilla ja niiden tulkinnoilla voi olla joko yksilöä rajoittavia tai vapauttavia vaikutuksia. Ihminen toimii kaikissa ympäristöissä viime kädessä tulkintojensa perusteella. Myös töissä.

Niinkin yleisesti käytetty sanapari kuin esimies – alainen voi kertoa jotain yrityksen roolien hierarkiasta ja tavoitteesta päästä kontrolliin. Monissa yrityksissä ollaankin tietoisesti luovuttu sanasta alainen ja korvattu se esimerkiksi sanalla työntekijä tai tiimiläinen. Tällä on haluttu antaa työntekijälle enemmän vapautta ja mahdollisuutta johtaa itse omaa työtään. Käytetäänkö teidän yrityksessänne sanoja negatiivinen vai rakentava palaute? Molemmat kertovat samasta asiasta, mutta työntekijän tulkinta tulevasta keskustelusta voi vaihdella paljonkin sen mukaan kumpaa sanaparia käytetään. Käydäänkö keskustelussa kenties läpi, mitä tehtiin huonosti vai ratkaistaanko yhdessä, miten jatkossa voisi tehdä paremmin?

Arvot ohjaajina

Yrityksissä voidaan myös tietoisesti yrittää vaikuttaa sanojen avulla ihmisten toimintaan. Tätä tehdään arvojen kautta. Arvot ohjaavat yksilöiden valintoja ja toimintaa silloin kun yksityiskohtaisia toimintaohjeita ei ole. Muuttuvassa ympäristössä näin harvoin voikaan olla. Miten yrityksen arvot sitten syntyvät? Joissain yrityksissä johto määrittelee yrityksen arvot ja toisissa ne luodaan yhdessä työntekijöiden kanssa. Periaatteessa sillä ei ole väliä, miten yrityksen arvot ovat muodostuneet, kunhan ne eivät jää vain tyhjiksi sanoiksi ilman merkityksiä ja toimintaa. Yrityksissä, joissa arvot ovat tarpeeksi konkreettisia ja suurin osa työntekijöistä on ne sisäistänyt, toiminta on yleensä yhtenäistä ja arvot ohjaavat sitä haluttuun suuntaan. Tällainen toiminta tukee yrityksen strategiaa.

Ei siis ole aivan sama, miten teidän yrityksessänne puhutaan. Sanojen avulla luodaan yrityskulttuuria, joka sisältää arvoja, asenteita, rakenteita, tapoja toimia sekä uusiutua.

 

Eeva Lindeman

Eeva on ikuinen optimisti paremman työelämän puolesta. Sosiaalipsykologina Eeva tarkastelee ympäristöään vuorovaikutuksen näkökulmasta. Hän uskoo, että hyvän työntekijäkokemuksen avaimet ovat sujuva vuorovaikutus, yhteiset tavoitteet ja arvot sekä selkeät roolit. Herkällä korvalla kuunteleva Eeva syttyy, kun muut onnistuvat!

Lisää artikkeleita käyttäjältä Eeva Lindeman

Haluatko uusia ajatuksia sähköpostiisi?

Hienoa! Alla olevasta painikkeesta pääset tilaamaan uutiskirjeemme, joka ilmestyy muutaman kuukauden välein.

Tilaa tästä!

Etsimme ehkä juuri Sinua. Tositarkoituksella.

Ei ole erityisen tärkeää, mitä sinä olet tehnyt ja missä. Kiva jos olisit asiakkaiden kanssa työskennellyt, ehkä myynnissä tai jossain läheisessä roolissa. Loppujen lopuksi sekään ei ole niin tärkeää.

Ennenkaikkea haluamme kuulla mistä sinä unelmoit ja miten sinä kukoistat. Se kiinnostaa.

Laita meille viestiä, me soitamme sinulle.

    Hyväksyn tietojeni tallentamisen yhteydenpitoa varten