Myyntibarometri: suomalainen vähittäiskauppa valmistautuu uuteen kasvuun

Suomalaisen vähittäiskaupan johtajat uskovat nyt myynnin, asiakasvirtojen ja myyjien määrän kasvuun myymälöissään lähikuukausina. Myymälöiden kehittämisessä eniten panostuksia kohdistetaan erityisesti asiakaskokemuksen vahvistamiseen ja myyjien osaamiseen. Johtajat toivovat, että myyjien myyntitulokset näkyisivät nykyistä enemmän myyjien palkoissa.

Viime vuosina suomalaisen vähittäiskaupan on koettu olevan vastatuulessa kehnon taloustilanteen, kansainvälisten kilpailijoiden markkinoille tulon ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutosten vuoksi. Myös verkkokaupan on uskottu varjostavan kivijalkamyymälöiden kasvua ja tulevaisuutta. Positiivinen käänne suomalaisessa vähittäiskaupassa näyttäisi olevan käsillä juuri nyt – yhdessä parantuvan taloustilanteen kanssa.

Asiantuntijapalveluyritys Rainmaker Oy:n toteuttaman Myyntibarometrin mukaan 2/3 vähittäiskaupan johtajista ja asiantuntijoista uskoo myynnin ja asiakasvirtojen kasvavan seuraavan 6-12 kuukauden aikana. Kolmannes (32 %) vastaajista ennakoi myös myyntihenkilökunnan määrän kasvavan lähikuukausina. Barometrikyselyyn vastasi hieman yli sata suomalaista vähittäiskaupan johtajaa ja asiantuntijaa.

  • ”En muista milloin olisin kuullut tai lukenut jotain positiivista myymälöiden tulevaisuuteen liittyen. Tutuksi ovat tulleet puheet siitä, että kukaan ei halua enää käyttää aikaa myymälöissä, kun verkko-ostaminen on ah-niin-helppoa. Jos kaikkien myymälöiden tuomiopäivän pasuunoiden soittamisten ja myymälöiden otsikoitujen ongelmien jälkeen jaksetaan nähdä valoa tulevaisuudessa, niin se on otettava ilolla vastaan. Mehän tiedämme, että kun on uskoa, on aktiviteetteja ja kun on aktiviteetteja, asioita tapahtuu”, sanoo Rainmakerin myynti- ja markkinointijohtaja Mika Aittamäki.

Asiakastyytyväisyydellä suora vaikutus asiakkaan käyttämiin euroihin

Myymälöiden kehittämisen lähitulevaisuus on vahvasti asiakaskokemuspainotteinen. Yli 56 % barometriin vastanneista kertoo keskittävänsä huomiota erityisesti asiakaskokemuksen vahvistamiseen tulevina kuukausina. Asiakaskokemuksen parantamisella ei tavoitella pelkästään ”hyvää fiilistä asiakkaille” – asiakastyytyväisyyden nähdään tuottavan myös liiketoiminnallista hyötyä yrityksille. Barometriin vastanneet olivat täysin yksimielisiä (100 %) asiakastyytyväisyyden suorista vaikutuksista asiakkaan ostoskorin suuruuteen ja keskiostoksen kokoon.

Barometriin vastanneista 40 % nostaa henkilökuntansa myyntiosaamisen keskeisimmäksi kehityskohteeksi lähikuukausina. Syykin lienee selvä: 98 % vastaajista näkee asiakkaan ja myyjän kohtaamisen olevan tärkein asiakaskokemukseen vaikuttava tekijä.

  • ”Suomalaisessa vähittäiskaupassa on viime vuosina puhuttu paljon service designista ja elämyksellisestä myymäläympäristöstä. Suuret ketjut ovat panostaneet logistiikkaan ja esillepanoon ja pyrkineet kunnostautumaan hintakilpailussa kansainvälisiä kilpailijoita ja verkkokauppaa vastaan. Seuraava kehittämistrendi näyttää olevan fokusoiminen ihmisiin sekä kohtaamiseen asiakkaan ja myyjän välillä. Asiakasta huomioivan myyntiosaamisen aika on nyt”, Rainmakerin Sales Executive Tuuli Kalliosalo

Myyjien palkkamalleihin toivotaan muutoksia

Suomalaisen vähittäiskaupan myyjien palkat noudattavat enimmäkseen kiinteitä kuukausi- ja tuntipalkkoja eikä erilaisten provisiomallien hyödyntäminen myymälöissä ole valtavirtaa. Kiinteiden palkkojen myötä henkilökohtaisilla myyntituloksilla ei ole vaikutusta myyjien palkkapussin kokoon.

Merkillepantavaa kuitenkin on, että 88 % vastaajista näkee, että myyntitulosten tulisi tavalla tai toisella näkyä myyjien palkoissa. Pieniä muutoksia myyjien palkkoihin onkin odotettavissa lähiaikoina, sillä noin joka neljäs (26 %) tehnyt suunnitelmia palkkamallien muuttamiseksi tai on parhaillaan viemässä muutoksia käytäntöön.

 

Taustaa:

  • Myyntibarometri toteutettiin verkkokyselynä ja puhelinhaastatteluin aikavälillä 1.–31.3.2017.
  • Kyselyyn osallistui 104 suomalaista vähittäiskaupan päättäjää. Vastaajista 76 % oli ylintä johtoa.
  • Myyntibarometri keräsi päättäjien näkemyksiä kolmesta teemasta: 1) Vähittäiskaupan yleiset näkymät, 2) Myymälän kehittämisen ajankohtaiset asiat ja 3) Ajankohtaisteema: myyjien mittaaminen ja palkitseminen myymälöissä.

 

Lisätietoja:

Tuuli Kalliosalo
Sales Executive
+358 50 376 1292
tuuli.kalliosalo@rainmaker.fi

Mika Aittamäki
Director, Sales & Marketing
+358 40 8690188
mika.aittamaki@rainmaker.fi

Rainmaker Myyntibarometri kartoittaa johdon ja päättäjien ajatuksia suomalaisen myynnin nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Barometri toteutetaan puolivuosittain. Kyselyn toteuttaa myynnin, henkilöstöhallinnon ja talouden asiantuntijapalveluihin erikoistunut Rainmaker Oy. Rainmaker Barometrit -julkaisusarjaan kuuluu lisäksi puolivuosittain toteutettavat Rainmaker Talousjohtajabarometri ja Rainmaker HR-barometri. Lisätietoja löydät osoitteesta www.rainmaker.fi.  

Haluatko uusia ajatuksia sähköpostiisi?

Hienoa! Alla olevasta painikkeesta pääset tilaamaan uutiskirjeemme, joka ilmestyy muutaman kuukauden välein.

Tilaa tästä!

Etsimme ehkä juuri Sinua. Tositarkoituksella.

Ei ole erityisen tärkeää, mitä sinä olet tehnyt ja missä. Kiva jos olisit asiakkaiden kanssa työskennellyt, ehkä myynnissä tai jossain läheisessä roolissa. Loppujen lopuksi sekään ei ole niin tärkeää.

Ennenkaikkea haluamme kuulla mistä sinä unelmoit ja miten sinä kukoistat. Se kiinnostaa.

Laita meille viestiä, me soitamme sinulle.

Hyväksyn tietojeni tallentamisen yhteydenpitoa varten