Piilossa vision takana

Jokainen johtaja on joskus joutunut tilanteeseen, jossa hänen ja organisaation käsitykset johtamisesta poikkeavat toisistaan.

Alaiset eivät tiedä, mitä tehdä ja kaipaavat johtajalta neuvoja. Johtaja puolestaan ihmettelee alaistensa avuttomuutta. Hänhän on aivan selvästi ohjeistanut koko porukan tällaista tilannetta varten muutaman kuukauden takaisessa strategiapäivän PowerPoint-esityksessään!

Kuulostaako tutulta? Sinäkin olet siis joskus ollut johtaja, joka on vain kuvitellut johtaneensa.

Olet luullut, että ikivanhaa ja abstraktia strategiapuhetta voi hyödyntää tämän päivän ongelmien ratkaisemiseen. Työntekijöille siitä ei kuitenkaan ole ollut käytännöllistä hyötyä. He kaipaavat käytännön ohjeita nyt eivätkä kaksi kuukautta sitten.

Strategisen johtajan täytyy pystyä elämään strategioiden, visioiden ja innovaatioiden maailmassa, sillä se on osa hänen työtään. Se ei kuitenkaan voi olla koko työ. Johtajan täytyy olla aivan yhtä kotonaan arkisen työnteon, ihmisten ja heidän päivittäisten ongelmiensa kanssa.

Työelämän, johtamisen ja digitaalisuuden asiantuntija Esko Kilpi julkaisi jokin aika sitten erinomaisen blogitekstin, jossa hän käsitteli juuri tätä aihetta.

Kilven viesti oli, että johtamisessa kiinnitetään liikaa huomiota tavoitteisiin ja niitä ohjaavaan visioon. Johdetaan huomista tämän päivän sijaan, vaikka todellinen johtaminen tapahtuu tänään, tässä ja nyt.

Mitä jos kontekstin ymmärrys, eli herkkyys sille mikä juuri tässä tilanteessa on erityistä ja erilaista, sekä siitä nouseva luova oppiminen ja ketteryys ovatkin liikkeenjohtamisessa huomattavasti tärkeämpiä asioita kuin aika- ja paikkariippumattomat yleistykset menestykseen johtavista kausaliteeteista?

Kaikki johtaminen on ihmisten välistä kommunikaatiota. Ja viestiä ei voi etu- tai jälkikäteen. Viestiä voi vain juuri nyt.  Erityisen tärkeää tämä on johdettaessa organisaatiota muutos- tai kriisitilanteessa.

Kilpi jatkaa ajatustaan tuoreemmassa kirjoituksessa, joka käsittelee epävarmuuden vaikutusta johtamiseen. Suurin osa nykyaikaisista johtamisteorioista perustuu liian vahvasti käsitykselle siitä, että ympäröivä maailma on tunnettavissa ja hallittavissa. Kilven mukaan johtaminen ei kuitenkaan ole insinööritiedettä, jossa toimitaan selkeiden syy–seuraus-suhteiden varassa.

Johtaja voi suunnitella mitä itse tekee seuraavaksi, mutta ei voi koskaan täysin tietää mitä muut tekevät seuraavaksi. Johtajan pyrkimykset kohtaavat kaikkien muiden, aina osittain samanlaiset, mutta osittain erilaiset pyrkimykset. Se mitä tapahtuu, on seurausta kaikista näistä toisiinsa vaikuttavista erilaisista pyrkimyksistä. Lopputulema on aina enemmän tai vähemmän piilossa ja epävarmaa kun erilaisten ihmisten erilaiset tulkinnat, pyrkimykset ja toiminta vaikuttavat toisiinsa.

Toisin sanoen johtaja ei voi koskaan varmuudella tietää, että yksi plus yksi on kaksi. Aina hän ei voi varmuudella tietää edes sitä, ovatko yhteen laskettavat numerot ykkösiä.

Tämä johtuu myös viestinnästä. Siitä, että johtaja muodostaa käsityksensä ympäröivistä olosuhteista omien havaintojensa lisäksi paljolti toisilta ihmisiltä kuulemaansa ja lukemaansa. Välissä on aina eri ihmisten tulkintoja sekä jokaisen osallistujan toiveita, asenteita ja omia tulkintoja.

Tarkoittaako tämä sitten sitä, että johtaminen on mahdotonta?  Ei tietenkään. Se tarkoittaa vain, että vanhentuneita käsityksiä ”tieteellisestä” johtamisesta tulee uudistaa.

Käsityksiä tulisi uudistaa myös näkemällä johtaminen entistä selkeämmin yhtenä viestinnän muotona. Läsnäolo ja ympäröivän epävarmuuden tunnustaminen ovat aina osa ihmisten välistä kommunikaatiota. Nykyaikainen johtaja tekee niistä myös osan johtamistaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että et voi piiloutua vision taakse ja että työntekijäsi eivät pärjää niillä muutaman kuukauden takaisilla strategiakalvoilla vaikka ne sisältäisivät vaikka kuinka viisaita visioita. He tarvitsevat sinua juuri nyt.

Ihminen sinussa, ihminen heissä.

 

https://www.linkedin.com/pulse/johtaminen-tänään-esko-kilpi

https://www.linkedin.com/pulse/kompleksiteetti-ja-johtaminen-esko-kilpi?trk=hb_ntf_MEGAPHONE_ARTICLE_POST

Etsimme ehkä juuri Sinua. Tositarkoituksella.

Ei ole erityisen tärkeää, mitä sinä olet tehnyt ja missä. Kiva jos olisit asiakkaiden kanssa työskennellyt, ehkä myynnissä tai jossain läheisessä roolissa. Loppujen lopuksi sekään ei ole niin tärkeää.

Ennenkaikkea haluamme kuulla mistä sinä unelmoit ja miten sinä kukoistat. Se kiinnostaa.

Laita meille viestiä, me soitamme sinulle.

Hyväksyn tietojeni tallentamisen yhteydenpitoa varten