Rekrytoinnista peli?

Yrityksen näkökulmasta, rekrytoinnin tavoitteena on löytää uusi, motivoitunut ja tiimiin sopiva ihminen. Rekrytoinnissa täytyy paitsi tietää, mitä uudessa ihmisessä tavoitellaan, mutta osata myös esittää hakijalle oikea ja realistinen kuva siitä, minkälainen yritys on ja mitä työ yrityksessä pitää sisällään. Yksinkertaisesti, rekrytoinnissa etsitään tavoitteiden ja tapojen yhteensopivuutta – yrityksen ja hakijan parasta matchia.

Joskus rekrytointi voi epäonnistua hitaan toiminnan ja huonon viestinnän vuoksi, jolloin motivoitunut ja tiimiin sopiva ihminen saatetaan menettää jonnekin muualle. Motivoituneella ihmisellä on vain rajatusti aikaa olla sitoutunut yksittäiseen rekrytointiprosessiin. Aika, jonka hakija rekrytoivalle yritykselle antaa, on siis käytettävä mahdollisimman hyödyllisesti ja työntekijän tarpeet huomioiden.

Recruiterbox määrittelee pelillistämisen konseptiksi, joka hyödyntää peliteoriaa ja peleille tyypillisiä mekanismeja ja malleja. Tarkoituksena on digitaalisesti sitouttaa ja motivoida ihmisiä omien tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme toteuttaneet idean analogisesti esimerkiksi viemällä ryhmähaastattelutilanteet läpi työtä simuloivana pelinä perinteisen “paneelikeskustelun” sijaan. Tulokset ovat olleet erittäin positiivisia. Toki myös kehitettävää löytyy, sillä digitaalisaatio tarjoaa pelillistämiseen valtavasti mahdollisuuksia.

Pelillistäminen rekrytoinnin työkaluna – rentoa tehokkuutta

Rekrytoijan vastuulla on luoda tilanne, jossa sekä työnantajasta että työnhakijasta muodostuu mahdollisimman realistinen kuva.

Parhaimmillaan pelillistäminen pureutuu juuri tähän ja rekrytoija saa arvokkaan työkalun tämän vastuun kantamiseen ja työssään onnistumiseen.  Sen lisäksi että pelillistäminen tuo rekrytointiin tehokkuutta tekee se myös rekrytointitilanteesta rennomman ja mahdollistaa osallistamisen uudella tavalla.

“Siis rekrytointihan voi olla kivaakin!”

“Pidin haastattelutilanteesta paljon verrattuna aiempiin kokemuksiini. Haastattelu oli hyvin käytännönläheinen ja siinä jokainen pääsi tuomaan esiin omaa persoonaansa sekä näyttämään, miten toimii ryhmässä.”

Rekrytoinnin pelillistäminen ei ole ideana uusi – Alan Turing ja brittien tiedustelupalvelu pelillistivät koodinrikkojan rekrytointiprosessinsa julkaisemalla sanaristikkopulman Daily Telegraphissa. Kyseinen tapaus on hyvä esimerkki pelillistämisen hyödyistä rekrytoinnissa Turingin ja tiedustelupalvelun onnistuttua rekrytoimaan ansiokkaiksi osoittautuneita koodinrikkojia varsin lyhyessä ajassa.

Pelaamalla persoona esiin

Hyvin pelillistetty rekrytointiprosessi auttaa hakijaa ymmärtämään yrityksen toimintapoja ja kulttuuria, sekä saamaan realistisen käsityksen työtehtävistä. Tämä ymmärrys ja käsitys rakentuu samalla, kun hakija saa toteuttaa itseään.

Luomalla simulaation oikeasta työtilanteesta, pelillistetty rekrytointi kaivaa esiin hakijan todelliset kyvyt suoriutua työstä. Olemme testanneet yhteisöllisen pelillistämisen keinoja, jolloin hakijat pääsevät pohtimaan työtehtävään liittyviä haasteita yhteisessä roolipelissä. Tälläisissa tilanteissa hakijan oikea persoonallisuus ja kyvykkyys voivat nousta huomattavasti paremmin esille.

Pelillistäminen auttaa molempia osapuolia muodostamaan realistisemman kuvan toisen tavoitteista ja luontaisista tavoista toimia.

Lisäksi, pelillistämisen keinot voivat nopeuttaa hakijoiden taitojen kartoitusta testaamalla tiettyjä oleellisia taitoja kuten hakijan ajanhallintaa, luovuutta, innovatiivista ajattelua, kykyä yhdistellä informaatiota ja kokonaisuuksia,  tunneälyä ja ryhmätyötaitoja. Parhaimmillaan pelillistäminen johtaa tehokkaampaan ajankäyttöön, joka on yksi rekrytoinnin keskeisimmistä haasteista.

“Hakuilmoitus työhön oli selkeä sekä ohjeet haastatteluun ja muihin työpaikkaan liittyviin asioihin. Plussaa siitä, että rekrytoija oli helposti tavoitettavissa. Haastattelussa jokainen sai tuoda esiin omaa persoonaansa keskustelun merkeissä ja siitä jäi todella positiivinen fiilis. Hyvin hoidettu rekryprosessi alusta loppuun.”

Entistä parempaa rekrytointia

Hakijalla on rajallinen aika ja mahdollisuus sitoutua yksittäiseen rekrytointiin. Nopea viestintä ja hakijan auttaminen prosessin alusta loppuun mahdollisimman ketterästi ovat edelleen rekrytoinnin ydintä. Nopea kontaktointi on yksi tapa huomioida hakijoiden rajallinen aika. Toinen lähestymistapa on pelillistämisen keinoin tutustuttaa hakija ja rekrytoiva yritys toisiinsa realistisemmalla tasolla. Pelillistäminen rekrytoinnissa on vähintäänkin potentiaalinen ja kiistatta mielenkiintoinen tapa tehdä entistä parempaa rekrytointia.

 

Mikko Aro

Aron Mikko on äärettömän kiinnostunut optimisti, joka pyrkii tulkitsemaan ympäristöä, prosessia ja ihmistä. Pelinrakentaja, strategisoija ja analyyttinen kokonaisuuksien ymmärtäjä. Mikko on kauppatietelijä, joka nauttii työskentelystä intohimon, innovaatioiden ja rehellisten keskustelujen ympäröimänä. Rekrytoinnin parissa työskentelystä Mikko nauttii, koska siinä hän saa yhdistää ihmisen potentiaalin, työnantajakuvan rakentamisen ja strategisen johtamisen. Mikon mielestä kehityksen ytimen muodostavat luottamus, mielenkiinto ja rohkeus.

Lisää artikkeleita käyttäjältä Mikko Aro

Haluatko uusia ajatuksia sähköpostiisi?

Hienoa! Alla olevasta painikkeesta pääset tilaamaan uutiskirjeemme, joka ilmestyy muutaman kuukauden välein.

Tilaa tästä!

Etsimme ehkä juuri Sinua. Tositarkoituksella.

Ei ole erityisen tärkeää, mitä sinä olet tehnyt ja missä. Kiva jos olisit asiakkaiden kanssa työskennellyt, ehkä myynnissä tai jossain läheisessä roolissa. Loppujen lopuksi sekään ei ole niin tärkeää.

Ennenkaikkea haluamme kuulla mistä sinä unelmoit ja miten sinä kukoistat. Se kiinnostaa.

Laita meille viestiä, me soitamme sinulle.

    Hyväksyn tietojeni tallentamisen yhteydenpitoa varten