Mitä Talousjohtajabarometri kertoo yrityskauppojen tilanteesta Suomessa vuonna 2016?

Lataa Talousjohtajabarometri!
Joulukuussa 2016 julkaistiin Rainmakerin toteuttama Talousjohtajabarometri, johon vastasi yli 100 talousjohtajaa 350 valitun yrityksen joukosta. Barometrin kyselyssä keskityttiin kansantalouden näkymiin, yrityksen omiin talousnäkymiin sekä ajankohtaisena aiheena yrityskauppoihin.

Barometriin vastanneiden talousjohtajien ajatukset ja näkemykset voidaan kiteyttää seuraavaan kolmeen kohtaan:

  1. Usko oman yrityksen liikevaihdon kasvuun on edelleen vahvalla tasolla
  2. Talousjohtajat uskovat varovaisesti BKT:n kasvuun
  3. Mielenkiintoa yrityskauppoihin löytyy ja aktiviteetin nähdään kasvaneen ja jatkavan kasvua

Yrityskauppoja koskeviin kysymyksiin tulleet vastaukset osoittivat, että poiketen yleisestä ajattelusta, rahoitusta ei nähty yrityskauppojen suurimpana esteenä. Sen sijaan kohteiden puute sekä erimielisyydet hinnasta ja arvosta nähtiin hidastavan kauppoja.

Yrityskauppoihin liittyvät haasteet ovat Rainmakerilla tuttuja, sillä olemme itse saaneet alkumme nimenomaan yritysfuusion myötä. Haasteista on opittu ja oppeja viedään eteenpäin. Toivon että löydämme mahdollisimman nopeasti paremmat tavat yhdistää myyjät ja ostajat sekä luotua toimivat standardit yritysten ja liiketoimintojen arvottamiseen.

Ensin on ymmärrettävä miksi yrityskauppoja tehdään

Jotta ymmärretään miksi myyjät ja ostajat eivät aina kohtaa, on ensin ymmärrettävä yrityskauppojen syyt. Miksi ryhdymme tähän? Mitä haluamme saavuttaa? Jokainen yrityskauppa on uniikki, jolloin myös tarpeet ja tarina ovat erilaisia.

Syitä yrityskauppaan voi olla useita. Vuonna 2013 julkaistu Yrityskaupat –kirja nostaa esille seuraavat: markkinaosuuden kasvattaminen, kansainvälistyminen, uuden toimialan valtaaminen, ydinliiketoiminnan ulkopuolella olevasta liiketoiminnasta luopuminen, (lisä)rahoituksen hankkiminen, omistuspohjan laajennus, sukupolven vaihdos, yksityistäminen, pörssiin listautuminen tai poisvieminen.

Vasta kun tiedetään mistä omassa tapauksessa on kyse, voidaan menestyä pitkällä tähtäimellä.

Simon Sinekin Start With Why –teoriaan pohjautuen tulisikin aina ensin kysyä miksi ja vasta tämän jälkeen miettiä miten ja mitä. Liian usein yrityskauppoja lähestytään juuri päinvastoin, jolloin miksi-kysymykseen vastaaminen jää viimeiseksi. Tällöin syy siihen, miksi tähän alkujaan lähdettiinkään, voi hämärtyä.

Miten yrityksen arvo määritellään?

Kun Miksi-kysymykseen on olemassa vastaus, ovat myös muut asiat helpompia, kuten esimerkiksi Talousjohtajabarometrissa esille nousut arvonmäärityksen ongelma. Perinteisesti yrityksen arvo määritellään strategisen analyysin sekä liiketoiminnan ja tilinpäätöksen analyysin pohjalta. Näiden perusteella tehdään kehityksen ennakointi sekä riskien arviointi, joista johdetaan yrityksen arvo.

Jos arvonmääritys mietittäisiin enemmän syyn, eli Miksi-kysymyksen vastauksen, kautta, uskon että löytyisi luovempia ja ketterämpiä tapoja arvottaa yritys. Tässäkin kohtaa eteen tulee kysymyksiin vastaaminen. Mikä on markkinaosuuden arvo? Entä kansainvälistymisen tai uuden toimialan? Myös fokusoinnin, sijoituksen ja laajemman omistuspohjan arvot voi olla hyödyllistä määrittää.

Kun on selkeää mitä tavoitellaan (ja miksi!), on yrityksen arvo hyvä pohjata vastaamaan näitä tavoitteita. Voi olla oleellista esimerkiksi määrittää arvo sille, että lapset jatkavat liiketoimintaa. Tai sille mikä on yrityksen arvo vapailla markkinoilla tai pörssissä.

Kun mennään kauemmas faktisista tiedoista ja lähemmäs tunneperusteista hinnoittelua, pidän lisäkauppahintaa oivallisena työkaluna. Tällä tarkoitan sitä, että sovitaan pienempi korvaus kaupantekohetkellä ja tuntuva lisäkauppahinta tulevaisuudessa, joka perustuu sovittuihin asioihin, joita mitataan sen jälkeen, kun yhteinen taival on alkanut.

Lataa Talousjohtajabarometri!
Joakim Back

Myyntiorientoitunut Talous- ja IT-johtaja, joka arvostaa maalaisjärkeä. Suvereeni ymmärrys työtehtävien, tietojärjestelmien ja toimintaprosessien rakentamisesta. Joakimin tarkka silmä näkee heti hukkaenergiat ja pullonkaulat yrityksen kuin yrityksen hallinnollisissa rakenteissa. Joakim on myös väsymätön parantaja. Sellaista prosessia ei ole, jota ei viilaamalla voisi parantaa. Talous- ja businessosaamisen yhdistelmä, joka pystyy säästämään aikaa ja rahaa. Kaikilta.

Lisää artikkeleita käyttäjältä Joakim Back

Haluatko uusia ajatuksia sähköpostiisi?

Hienoa! Alla olevasta painikkeesta pääset tilaamaan uutiskirjeemme, joka ilmestyy muutaman kuukauden välein.

Tilaa tästä!

Etsimme ehkä juuri Sinua. Tositarkoituksella.

Ei ole erityisen tärkeää, mitä sinä olet tehnyt ja missä. Kiva jos olisit asiakkaiden kanssa työskennellyt, ehkä myynnissä tai jossain läheisessä roolissa. Loppujen lopuksi sekään ei ole niin tärkeää.

Ennenkaikkea haluamme kuulla mistä sinä unelmoit ja miten sinä kukoistat. Se kiinnostaa.

Laita meille viestiä, me soitamme sinulle.

    Hyväksyn tietojeni tallentamisen yhteydenpitoa varten