Tiimit tulosten mahdollistajina

 

Miten saada yrityksen kaikki tiimit toimimaan mahdollisimman parhaalla tavalla? Siten, että tiimit tukisivat toisiaan yhteistyössä yrityksen yhteisiä tavoitteita kohti, eivätkä joutuisi kilpailemaan keskenään olemassa olevista resursseista. Eri tiimeillä on omat funktionsa kokonaisuudessa, mutta tiimit eivät voi kulkea vain omia tavoitteitaan kohti irrallaan yhteisestä tavoitteesta. Tiimeille saattaa helposti muodostua tekemistä ja tavoitteita, jotka eivät lopulta ole tärkeitä yrityksen kokonaisuuden kannalta.

Kahden leirin koe

Ryhmien välistä dynamiikkaa, yhteistyötä ja konfliktia on tutkinut amerikkalainen sosiaalipsykologi Muzafer Sherif. Sherifin vuonna 1954 toteuttamasta kuuluisasta Robbers Caven poikaleirikokeesta on kulunut jo useampi vuosikymmen, mutta edelleen siitä saatua tietoa voi hyödyntää ryhmien välisen toiminnan kehittämiseen. Sherifin kokeessa kesäleirille saapui 22 toisilleen tuntematonta 11-vuotiasta poikaa, jotka jaettiin kahteen eri leiriin. Kokeen ensimmäisessä vaiheessa pojat tutustuivat omaan ryhmäänsä tietämättä toisen leirin olemassaolosta. Heille annettiin yhteistä tekemistä, jonka avulla ryhmähenki muodostui.

Seuraavassa vaiheessa ryhmät saivat tietää toisen ryhmän olemassaolosta, ja leirin ohjaajiksi tekeytyneet tutkijat lietsoivat tahallaan vastakkainasettelua ryhmien välille mm. järjestämällä kilpailuja, joissa kilpailtiin etujen saamisesta omalle ryhmälle. Pian viha toista ryhmää kohtaan alkoi näkyä ryhmien jäsenten puheissa sekä teoissa, ja sisäryhmä – ulkoryhmä -asetelma vahvistui.

Kokeen kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa tutkijat yrittivät aluksi poistaa ryhmien välistä konfliktia mukavalla yhteisellä tekemisellä, mutta se ei riittänyt. Lopulta konfliktin poistamisessa onnistuttiin, kun ryhmälle annettiin yhteinen tavoite, jonka saavuttamiseen pääsi ainoastaan, kun molempien ryhmien jäsenet tekivät yhteistyötä tasapuolisesti tavoitteen saavuttamiseksi.

Mitä opimme tästä kokeesta?

Ja miten voisimme hyödyntää siitä saatua tietoa tiimien välisestä dynamiikasta yrityksissä? Hyvä ryhmähenki on oleellista tiimin toiminnalle, ja itsessään jo hyvä asia tiimin jäsenten hyvinvoinnille. Vahva ryhmähenki voi kuitenkin kääntyä itseään vastaan, jos oman tiimin suosiminen tapahtuu muiden kustannuksella eikä edistä yrityksen yhteisiä päämääriä. Kuten poikaleirikokeessa huomattiin, pelkkä tiimien yhteinen mukava tekeminen ei vähennä konfliktia eikä paranna yhteistyötä tiimien välillä. Jos organisaation tiimien toiminta on hyvin erillistä toisistaan tai epätasa-arvoista, ei siinä enää auta yhteisten kesäjuhlien tai muiden yhteisten tapahtumien järjestäminen yhteishengen ja yhteistyön parantamiseksi.

Hyvä johtaminen ja esimiestyö tiimien tukena

Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä tuetaan tiimien välistä yhteistyötä. Erityisen tärkeää johtamisen kannalta on kommunikoida yrityksen yhteisistä tavoitteista. Mitä ne merkitsevät eri tiimeille sekä tiimien jäsenille? Kaikkia yrityksen jäseniä tarvitaan tavoitteiden toteutumiseen. Jokaisella on oma roolinsa, vastuunsa ja tehtävänsä kokonaisuudessa. Esimiehen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on pitää huolta, että hänen tiiminsä jäsenillä on tarvittavat ja ajantasaiset tiedot sekä taidot tavoitteiden saavuttamiseen. Myös yrityksessä jaettavien resurssien tulisi jakautua tasapuolisesti eikä tiimien pitäisi joutua kilpailemaan niistä. Loppujen lopuksi jokaisen työntekijän panos vaikuttaa yrityksen menestykseen. Ja myös toisinpäin, yrityksen menestyminen on myös työntekijän etu.

Eeva Lindeman

Eeva on ikuinen optimisti paremman työelämän puolesta. Sosiaalipsykologina Eeva tarkastelee ympäristöään vuorovaikutuksen näkökulmasta. Hän uskoo, että hyvän työntekijäkokemuksen avaimet ovat sujuva vuorovaikutus, yhteiset tavoitteet ja arvot sekä selkeät roolit. Herkällä korvalla kuunteleva Eeva syttyy, kun muut onnistuvat!

Lisää artikkeleita käyttäjältä Eeva Lindeman

Haluatko uusia ajatuksia sähköpostiisi?

Hienoa! Alla olevasta painikkeesta pääset tilaamaan uutiskirjeemme, joka ilmestyy muutaman kuukauden välein.

Tilaa tästä!

Etsimme ehkä juuri Sinua. Tositarkoituksella.

Ei ole erityisen tärkeää, mitä sinä olet tehnyt ja missä. Kiva jos olisit asiakkaiden kanssa työskennellyt, ehkä myynnissä tai jossain läheisessä roolissa. Loppujen lopuksi sekään ei ole niin tärkeää.

Ennenkaikkea haluamme kuulla mistä sinä unelmoit ja miten sinä kukoistat. Se kiinnostaa.

Laita meille viestiä, me soitamme sinulle.

    Hyväksyn tietojeni tallentamisen yhteydenpitoa varten