Trendit HR:n muutoksen takana

Kirjoitin aiemmin HR:n muuttuvasta roolista ja tulevaisuudesta kameleonttina. Nyt on aika käsitellä trendejä ja syitä tämän muutoksen takana. Aloitetaan läpivalaisu neljästä globaalista trendistä, joista mielestäni Suomessa on nähtävissä selkeästi kahden vaikutus, mihin palataan kirjoituksen lopuksi. Kaksi muuta kuplivat vielä pinnan alla ja moni yhteisö pohtii sekä riskejä että hyödyntämismahdollisuuksia niiden osalta.

 Työväestön muutokset

Työväestö on monimuotoistunut kun varsinkin digitaaliset liiketoimintamallit sekä start-up kulttuurin vahvistuminen ovat tuoneet yhä nuorempia huippuosaajia työmarkkinoille ja samanaikaisesti ihmisten parempi työkunto mahdollistaa – motivaation säilyessä – työurien pidempään jatkumisen.

Arvot ja luottamus koskettavat ja liikuttavat kaikkia!

Molemmat ääripäät ovat kasvaneet erilaiseen työympäristöön, mikä aiheuttaa haasteita päivittäiselle johtamiselle. Johtaminen on aina tehtävä yksilöä kunnioittaen ja hänen tarpeisiinsa peilaten, mutta näiden ääripäiden johtaminen tuo suuren haasteen päivittäisessä arjessa koska he ovat kasvaneet täysin erilaiseen johtamiskulttuuriin.

Digitaalisuus murtaa liiketoimintamallit, prosessit ja osaamisen

 Toinen trendi liittyy vähemmän yllättäen digitaalisuuteen, joka näkyy lähes kaikilla toimialoilla tavalla tai toisella. HR:n ja johtamisen näkökulmasta suurin haaste digitaalisuudessa liittyy uusien liiketoimintamallien ja prosessien kehittämiseen. Monilla toimialoilla on nähtävissä todella nopeita murroksia tavoissa tehdä asioita.
Lisäksi globaali kilpailu pakottaa innovoimaan sekä ainaiseen kustannussäästöihin rahan etsiessä globaalisti parhaita tuottokohteita. Jos et pysy kilpailussa mukana niin päädyt nopeasti ulkokehälle tai globaalin toimijan alihankkijaksi / tytäryhtiöksi.
Digitaalisuus vaatii toki uutta osaamistakin, mutta sitä syntyy koko ajan ja tämä haaste on taklattavissa verkostoitumalla tai yritysjärjestelyin. Myös rekrytointiprosessit tulevat murtumaan kun uutta osaamista joudutaan etsimään ja lähestymään markkinoinnin/myynnin keinoin. Tästä on hyviä esimerkkejä nähty Suomessa monien suuryritysten herättyä hackathonien tai sisäisten start-upien voimaan oman liiketoiminnan ja uusien palveluiden kehittämisessä.

Muutoksen nopeus kiihtyy koko ajan

 
Erityisesti edelliseen liittyen on nähtävissä, että muutoksen nopeus kiihtyy päivä päivältä nopeammaksi. Jokainen tietää esimerkit kuinka nopeasti Airbnb tai Über muuttivat omien toimialojensa logiikan sekä toivat vanhat perinteiset human2human -liiketoimintamallit lähes täysin digitaalisiksi.
Uusien liiketoimintamallien menestys perustuu parempaan palveluun, ei digitaalisuuteen
 Avain uusien  – usein digitaalisten –  liiketoimintamallien voittokulussa on ollut palvelun – asiakaskohtaamisten – parantuminen. Yritykset ovat pystyneet rakentamaan asiakkaan kohtaamisen sekä palvelumallin tyhjältä pöydältä, jolloin keskiössä on ollut meidän ihmisten toiminta joko kuluttajina tai yrityksen työntekijöinä osana jotain prosessia/toimintatapaa. Perinteisen yrityksen on hyvin vaikea historiasta, rakenteista ja päätöksenteon hitaudesta sekä turvallisuushakuisuudesta murtaa täysin omat liiketoimintamallit, rakenteet tai palvelualueet. Taustalla vaikuttaa aina nykyisen liiketoiminnan kannattavuus, oman tai johtoryhmäkollegan position katoaminen ja lyhyen tähtäimen insentiivit.

Työsuhteet monimuotoistuvat 

 
Neljäs trendeistä on työsuhteiden monimuotoistuminen. Ihmiset eivät enää kaikilta osin kaipaa tai etsi kahdeksasta neljään positioita ja toisaalta myöskään yritykset eivät pysty sitoutumaan tarjoamaan työntekijöille vuosikymmenten uria. Kompleksisuus ja muutosten nopeus ovat johtaneet ennustamisen vaikeutumiseen, mikä murtaa molemminpuolista luottamusta ja sitoutumista. Freelancer -tyyppisistä rooleista sekä start-upeissa työskentelemisestä on tullut uusi musta ja tavoitteleminen arvoinen työura. Monimuotoisuus ja monipuolisuus, kuten myös säännöllinen epäonnistuminen, kasvattavat ja kehittävät meitä kaikista nopeimmin ja tehokkaimmin.

Säännöllinen epäonnistuminen on nopein keino osaamisen kehittämiseksi

 Tulemme varmasti näkemään myös yhteiskunnan rakenteiden murtumisen sekä työsuhteiden hallintaan keskittyvien yritysten kasvun myös Suomessa, koska näin kollektiivit ja start-upit voivat rauhassa keskittyä maailman muutosvauhdissa mukana pysymiseen.

Omasta mielestäni em. trendeistä Suomessa on selkeästi nähtävissä kaksi keskimmäistä. Ensimmäisen kanssa monet yritykset kipuilevat ja historiallisesti työuran loppupuolelta on siivottu ihmisiä eläkeputkeen sen sijaan että rakentaisimme monimuotoisia työyhteisöjä, joissa kokemus ja innostus kohtaavat. Neljäs trendi on jalkautumassa Suomeen ja alkaa olemaan jo vakiintunut tapa työskennellä työuran alkutaipaleella oleville tai muuten oravanpyörästä pois hypänneille.

Uskotaan siis toisiimme ja kehitetään entistä monimuotoisempia yhteisöjä törmäyttääksemme erilaisia ajatuksia turvallisesti toisiinsa. Tämä mahdollistaa uusien liiketoimintamallien pääsyn globaalin menestyksen kiertoradalle sekä ihmisten kehittymisen.

Haluatko kuukausittain uusia ajatuksia sähköpostiisi?

Hienoa! Alla olevasta painikkeesta pääset tilaamaan uutiskirjeemme.

Tilaa tästä!

Etsimme ehkä juuri Sinua. Tositarkoituksella.

Ei ole erityisen tärkeää, mitä sinä olet tehnyt ja missä. Kiva jos olisit asiakkaiden kanssa työskennellyt, ehkä myynnissä tai jossain läheisessä roolissa. Loppujen lopuksi sekään ei ole niin tärkeää.

Ennenkaikkea haluamme kuulla mistä sinä unelmoit ja miten sinä kukoistat. Se kiinnostaa.

Laita meille viestiä, me soitamme sinulle.

Hyväksyn tietojeni tallentamisen yhteydenpitoa varten