Työntekijäkokemus keskiöön

 

Työntekijäkokemus on noussut monessa yrityksessä tärkeäksi puheenaiheeksi. Työn ja vapaa-ajan tasapaino, työsuhde-edut ja palkkiomallit ovat saaneet kyytiä, kun näitä on lähdetty katsomaan uusien linssien läpi. Tämä onkin arvokasta, mutta tutkimustiedon valossa näyttää vahvasti siltä, että tärkein tekijä työntekijäkokemuksessa on kuitenkin työ itsessään*. Työn merkityksellisyys, työn autonomia, yhteenkuuluvuuden tunne, luottamus ja ihmissuhteet ovat muodostumassa tärkeimmiksi elementeiksi hyvässä työntekijäkokemuksessa. Yksinomaisesta työsuhde-etujen viilaamisesta ja palkkiomallien uudistamisesta on syytä siirtyä miettimään enemmän työtehtävien muokkaamista, työn muotoilua ja työn merkityksellisyyttä.

Miten lähteä liikkeelle?

Työntekijäkokemuksen kehittäminen vaatii ymmärrystä työntekijöiden tarpeista ja tilanteista. Aivan kuten hyvän asiakaskokemuksen luomiseen tarvitaan hyvää asiakasymmärrystä, tarvitaan hyvän työntekijäkokemuksen luomiseen kokonaisvaltaista työntekijäymmärrystä, jossa työntekijöiden yksilöllisyys huomioidaan eri näkökulmista.

Kokonaisvaltainen työntekijäkokemuksen ymmärtäminen on tärkeää siksi, että keskustelu esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tasapainosta on voimakkaasti muuttunut keskusteluksi työn merkityksellisyydestä. Työehtojen ja työn kuormittavuuden rinnalle ovat nousseet työn merkityksellisyyteen liittyvät tekijät, kuten työn imu ja sisäinen motivaatio. On yhä selkeämpää, että palkan lisäksi ihmiset kaipaavat työltään myös mahdollisuutta toteuttaa itseään yksilöinä. Yksilöllisyys siis korostuu vahvasti työntekijöiden tarpeissa.

Yksilöllisten tarpeiden ymmärtäminen on ehdottoman tärkeää työnantajalle myös siksi, että mitkään organisaatiot eivät koostu demografioista tai titteleistä, vaan yksilöistä. Yksi malli ei sovi kaikille, kun yksi työntekijä motivoituu rahasta, toinen oppimisesta, kolmas mahdollisuudesta vaikuttaa ja neljäs prosesseista.

Miten jatkuvasti kehittää?

Harva yritys asettaa työntekijäkokemuksen strategisesti tärkeäksi mittariksi ja pahimmillaan siihen satsaaminen nähdään kuluna eikä investointina. Hyvä lähtökohta työnantajalle onkin ylipäätään miettiä, organisoidaanko ja mitataanko yrityksessä tekemistä, vai kehittymistä ja oppimista? (Tästä aiheesta voit lukea tarinan täältä) Seuraava kysymys onkin sitten se, miten henkilöstön motivaation, osaamisen ja työn merkityksellisyyden asiat saadaan johdon strategiatyön agendalle?

Johtaminen ja esimiestyö ovat tärkeitä tekijöitä työntekijäkokemuksen muodostumisessa. Pelkästään johtamisen kehittäminen ei kuitenkaan riitä, jos halutaan pysyviä tuloksia. Pitkäaikaisten tulosten saaminen vaatii systemaattista työntekijäkokemuksen kehittämistä ja toimintamallia, jonka ytimessä on työntekijäymmärrys.

Systemaattinen toiminta puolestaan tarvitsee oleellisten asioiden mittaamista, jotta tuloksia voidaan analysoida ja kehittää. Tuloksia seuraamalla työnantaja voi päästä kiinni niihin juurisyihin, joita yksilöllisten työntekijäkokemuksien taustalla on ja edelleen parantaa omaa työntekijäymmärrystään.

Mitä odottaa?

Kilpailu osaavista tekijöistä kasvaa koko ajan ja tässä kilpailussa työnantajan on entistä vaikeampi pärjätä, jos kyvykkyyttä merkityksellisten työpaikkojen muotoiluun ei ole. Ne yritykset, jotka pystyvät sitouttamaan työntekijöitään ja tarjoamaan hyvän työntekijäkokemuksen saavat tuntuvaa etua kilpailijoihinsa nähden.

On kuitenkin korostettava, että työntekijäkokemuksen tärkeys ei rajoitu vain osaavien tekijöiden houkuttelemiseen. Muun muassa MIT:n tutkimukset näyttävät, että työntekijäkokemuksella on selkeä yhteys organisaatioiden asiakastyytyväisyyteen sekä kykyyn innovoida. Tämä yhteys näyttää olevan erityisen vahva etenkin asiakaspalvelualalla ja innovaatiokeskeisillä aloilla. Työntekijäkokemukseen satsaamisesta hyötyvät siis kaikki – ihminen ja organisaatio.

 

*2019 Deloitte Global Human Capital Trends

Mikko Aro

Aron Mikko on äärettömän kiinnostunut optimisti, joka pyrkii tulkitsemaan ympäristöä, prosessia ja ihmistä. Pelinrakentaja, strategisoija ja analyyttinen kokonaisuuksien ymmärtäjä. Mikko on kauppatietelijä, joka nauttii työskentelystä intohimon, innovaatioiden ja rehellisten keskustelujen ympäröimänä. Rekrytoinnin parissa työskentelystä Mikko nauttii, koska siinä hän saa yhdistää ihmisen potentiaalin, työnantajakuvan rakentamisen ja strategisen johtamisen. Mikon mielestä kehityksen ytimen muodostavat luottamus, mielenkiinto ja rohkeus.

Lisää artikkeleita käyttäjältä Mikko Aro

Haluatko uusia ajatuksia sähköpostiisi?

Hienoa! Alla olevasta painikkeesta pääset tilaamaan uutiskirjeemme, joka ilmestyy muutaman kuukauden välein.

Tilaa tästä!

Etsimme ehkä juuri Sinua. Tositarkoituksella.

Ei ole erityisen tärkeää, mitä sinä olet tehnyt ja missä. Kiva jos olisit asiakkaiden kanssa työskennellyt, ehkä myynnissä tai jossain läheisessä roolissa. Loppujen lopuksi sekään ei ole niin tärkeää.

Ennenkaikkea haluamme kuulla mistä sinä unelmoit ja miten sinä kukoistat. Se kiinnostaa.

Laita meille viestiä, me soitamme sinulle.

    Hyväksyn tietojeni tallentamisen yhteydenpitoa varten