Väärinkäytösten ja häirinnän ilmoituskanava

tekninen_asiakaspalvelu_twitter

Rainmaker-konserni on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, lainmukaisesti ja konsernin eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin, jotka liittyvät yhtiössä mahdollisesti tapahtuvaan laittomaan tai epäeettiseen toimintaan. Tämän vuoksi olemme luoneet ilmoituskanavan, joka antaa yhtiön kaikille sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa Rainmakerin toimintaan liittyvistä väärinkäytösepäilyistä tai epäeettisestä toiminnasta.

Pyydämme sinua kertomaan epäilyksistäsi mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta asian tutkiminen on mahdollista. Voit kertoa ilmoituksen yhteydessä henkilöllisyytesi tai lähettää ilmoituksen nimettömänä. Jos kerrot henkilöllisyytesi, annat suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn tutkinnassa tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Vain erikseen valtuuttamamme henkilö (konsernin henkilöstöpäällikkö Anssi Säkö) saa tiedon ilmoituksesta. Selvitykseen osallistetaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita tarkoituksenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Ilmoitukset käsitellään aina täysin luottamuksellisesti ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin asettamien vaatimusten mukaisesti. Sitoudumme siihen, ettei ilmoittajan henkilöllisyyttä paljasteta ilman ilmoittajan nimenomaista suostumusta muulle, kuin ilmoitusten vastaanottamisen tai sen perusteella toteutettavien jatkotoimien osalta valtuutetuille henkilöstön jäsenille. Nämä käsittelyperiaatteet koskevat myös muuta tietoa, jonka avulla ilmoittajan henkilöllisyys voitaisiin suorasti tai epäsuorasti päätellä. Sitoudumme suojaamaan ilmoituksen tekijää suorilta tai epäsuorilta vastatoimenpiteiltä kaikin tavoin.

Otamme ilmoituksesi käsittelyyn viimeistään seitsemän päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Saat siitä erillisen kuittauksen. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja käsittelyn aikana. Kommunikoimme sinulle kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen käsittelyyn ottamisesta siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin olemme ryhtyneet asiaan liittyen.

Lähetä ilmoitus tästä.

 

Jos ilmoitus koskee ilmoitusten käsittelystä vastaavaa henkilöä (henkilöstöpäällikkö) tai et muusta syystä halua jättää ilmoitusta ko. henkilön käsiteltäväksi, tulee ilmoitus jättää talous- ja hallintojohtajalle. Lähetä tällöin ilmoitus sähköpostitse. Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme Ota yhteyttä -välilehdeltä. Jätä ilmoittaessasi sähköpostitse samat tiedot, kuin mitä jättäisit lomakkeen kautta.